Verš pro rok 2021

Vylosovaný biblický verš pro náš sbor na rok 2021 je z Žalmu 27, 13:

Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! (Český ekumenický překlad)

Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin! (Bible 21)