Mládež

Mládež našeho sboru je složena z mladých lidí od cca 15 do 25 let. Scházíme se každou sobotu v 18 hod na faře. Setkání většinou vede někdo ze starších: zpívají se chvály, zamýšlí se a diskutuje nad Biblí i aktuálními tématy, modlí se a hrajou hry. Občas se udělá netradiční setkání - filmová, palačinková, pizza mládež... Ve sboru se mládež podílí na chválách při bohoslužbách, zpěvem ve sboru, hraním scének na Vánoce a různé svátky, mládežnickými bohoslužbami, pomocí při organizaci táborů a víkendových akcí pro dorost a děti, úklidu ve sboru a dalších aktivitách.

Také se rádi účastníme různých seniorátních akcí, např. Kudy Komenský nechodil, Letní seniorátní týden, Listopadání, Podzimní a Silvestrovská Travná atd. Ve velké oblibě začínají být i celostátní a (převážně) hudební akce - Sjezd nejen evangelické mládeže, United či slovenský Campfest.

Mládež vede: Ludmila Lukášová

Dorost

Mezi dorost se počítají školáci zhruba od 7 do 15 let. Je to různorodá parta kluků i děvčat, kteří se scházejí proto, aby nejen poznávali jeden druhého, naučili se něco z Bible a zazpívali si...
ale také je to tlupa dětí, dychtivých soutěžit, zápasit, hrát si, poznávat nepoznané, objevovat neobjevené, chceme aby nám spolu bylo dobře. Po celý rok se konají schůzky plné her a zajímavého programu, v létě chodíme i ven na hřiště nebo do přírody, pořádáme víkendové pobyty apod. To vše patří k napínavému a dobrodružnému životu dorostenců. Není to žádná uzavřená společnost, kdokoliv se může kdykoliv přidat.

Schůzky jsou každý 1. a 3. pátek v měsíci v klubovně evangelické fary. Začátek vždy v 17.00 hodin, konec v 18.45 hod.

Hlavní vedoucí dorostu: Radovan Rosický
Tým vedoucích: Radek Loyda + někteří z rodičů dětí, kteří nám střídavě pomáhají

Jakékoliv otázky ohledně schůzek směřujte na Radovana Rosického - tel: 777 954 409.