Fara/sborový dům

Nejprve stručně o krnovském evangelickém kostele a dvou předchozích farách: kostel postavili němečtí luteráni v letech 1901-1903, faru nedaleko kostela několik let poté. Po vysídlení německého obyvatelstva po 2. světové válce evangelický kostel používaly dvě církve – ČCE a CČSH, rovněž tak faru (sborový dům). Oba objekty po právní stránce patřily jakožto konfiskáty státu.

V r. 1961 úřady ukončily církvi užívací právo na faru – její objekt zabrala Policie, tehdy Sbor národní bezpečnosti (SNB). Tehdejší farář dostal státní byt u Hlavního náměstí, avšak v r. 1968, když ukončil svoji službu v církvi (a v bytě nadále bydlel), ztratil sbor bydlení pro kazatele. Až v r. 1971 se s pomocí vedení církve a Jer. jednoty podařilo zakoupit řadový domek na Albrechtické 92, který pak po dobu 45 let sloužil jako byt pro kazatele a jeho rodinu. Nebyly v něm však, kromě jedné skromné místnosti v přízemí (schůze staršovstva, mládež), žádné prostory pro další sborové aktivity. Tento dům je od kostela vzdálený 750 m.

V květnu r. 2014 město nabídlo k prodeji objekt, který je 150 m od kostela – stojí naproti někdejší německé faře, tedy naproti budově nynější Policie ČR. Po projednání ve sboru jsme se rozhodli požádat město o koupi objektu. Žádost o koupi podalo dalších 5 zájemců. Mezitím jsme museli získat souhlas Synodní rady, neboť se jednalo o investici vyšší než 2 mil. Kč (cena objektu + náklady na rekonstrukci). Městské zastupitelstvo rozhodlo, že objekt prodají našemu sboru. Cena 1.550.000 Kč byla předem daná znaleckým posudkem. Synodní rada ČCE vyjádřila souhlas s investicí, z JTD jsme dostali na koupi bezúročnou půjčku ve výši 1,5 mil. Kč a dům jsme od města koupili.

Objekt je větší než fara dosavadní – přízemí bylo možné upravit pro sborové aktivity (mládež, setkání střední generace a další) – takové prostory sboru dlouhodobě chyběly. V přízemí jsme také naplánovali získat sálek ze dvou místností (vybouráním stěny mezi nimi), kde bychom se mohli shromažďovat v zimě k bohoslužbám. První patro se pak dalo upravit na byt pro kazatele a jeho rodinu. Technický stav a odhad finančních nákladů: Střešní krytina asi 5 roků stará (eternit), objekt jinak působil poněkud zchátralým dojmem, suterénní vlhkost v normě, nutná byla nová okna, nový systém ústředního topení, elektroinstalace, nová fasáda, oplocení. Náklady na rekonstrukci jsme odhadovali cca na 2 mil. Kč (tuto částku jsme poněkud podcenili), dle stavebního rozpočtu činily náklady 4,7 mil. Kč.

První brigádu jsme zorganizovali v říjnu 2014, kdy jsme částečně oplotili pozemek, který k budově patří. Další pak v listopadu, kdy jsme vyklízeli půdu – nejrůznější harampádí včetně např. obrazu Klementa Gottwalda nebo transparentu „Zdravíme slavné májové dny“. V lednu a únoru 2015 jsme svépomocí bourali příčku tl. 15 cm v patře a pak zeď tl. 30 cm v přízemí. Ještě jsme si troufli na drobné zdicí práce. Mezitím jsme oslovovali a vybírali firmy na stavební práce. V červnu nastoupila malá firma z Olomouce, která stáhla objekt 4 ocelovými lany na základě návrhu statika. V červenci pak nastoupila stavební firma Metis Group s.r.o. (p. Karel Dvořák), která započala hlavní práce – úpravu dispozičního řešení bytu v patře – stěny, podlahy, koupelna atd., v přízemí. Dle svých možností do akce vstupoval Jiří Fojtík, který prováděl novou elektroinstalaci podle projektu br. Bedřicha Marka. V září 2015 byla vyměněna všechna okna – realizovala firma Gikostart z Opavy. Na práce topenářské (topení, voda, odpady, plyn) jsme zvolili firmu Martin Jaroš z Třemešné.

Další postup prací se poněkud zpomalil – zčásti proto, že stavební firma občas nefungovala (či spíše fungovala na jiných akcích), zčásti proto, že ne vše bylo v projektu a my jsme upřesňovali své požadavky (jakou podlahu kde, barevné odstíny, keramické obklady…).

Koncem září 2016 byla dokončena fasáda, odstraněno lešení a dům zvenku se konečně „vyloupl“ v dobrém světle. Nyní (říjen 2016), kdy se chystáme ke slavnostnímu otevření nové fary, je třeba ještě položit koberec v jedné místnosti, dokončit rampu pro vozíčkáře a kočárky a upravit okolí. I po slavnostním otevření však bude co řešit – dokoupit vybavení, upravit suterénní místnosti pro Tensing, ping-pong apod.

Ještě nejsou uhrazeny všechny práce, avšak celkové náklady nakonec dosáhnou ke 4 mil. Kč. Na budově jsme brigádně odpracovali asi 500 hodin v ceně cca 40.000 Kč (uvaž. 80 Kč/hod.). Na rekonstrukci mnozí členové a příznivci sboru přispěli nemalými částkami. Také od HEKSu (švýcarská církevní nadace) jsme dostali 540 tis. Kč. Od Jeronymovy jednoty jsme dostali letos Hlavní dar lásky ve výši 700 tis. Kč a loni druhou půjčku ve výši 2 mil. Kč, kterou musíme splatit během 10 let.

Celkově vnímáme získání nového domu jako dar od našeho Pána, jako odpověď na naše modlitby. Ovšem také jako závazek, abychom novou budou chtěli využívat a využívali ke službě Pánu Bohu, k šíření Božího království. Kéž toto dílo Pán Bůh požehná. Přejeme si, aby byl v budoucnu v tomto domě náš Pán a Spasitel vyvýšen a oslaven.


Bývalá fara - do roku 1961 Fara do roku 2016 Stávající fara před koupí a rekonstrukcí - rok 2014
Stávající fara před koupí a rekonstrukcí 2 - rok 2014 Stávající fara před koupí a rekonstrukcí 3 - rok 2014 Stávající fara po rekonstrukci - rok 2016

Říjen 2016, Jiří Marek

Příspěvek Slavnostní otevření nové fary.
Galerie fotek z opravy zde.