Úvod

Náš sbor patří k Českobratrské církvi evangelické (ČCE). Ta je jednou z církví protestantského typu, které v západní Evropě vznikaly v navázání na působení M. Jana Husa a jiných reformátorů. Společně se všemi křesťany věříme v Boha, který poslal na svět svého syna Ježíše Krista, jenž zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Chceme být sborem, který žije z této víry, a přitom se neuzavírá před problémy tohoto světa.

Brigáda

V sobotu bude od 9:30 na faře brigáda. Budou se vysekávat trasy pro novou elektroinstalaci v části sklepu. Nářadí bude většinou zajištěno, ale můžete si donést i vlastní.