Úvod

Náš sbor patří k Českobratrské církvi evangelické (ČCE). Ta je jednou z církví protestantského typu, které v západní Evropě vznikaly v navázání na působení M. Jana Husa a jiných reformátorů. Společně se všemi křesťany věříme v Boha, který poslal na svět svého syna Ježíše Krista, jenž zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Chceme být sborem, který žije z této víry, a přitom se neuzavírá před problémy tohoto světa.

Legoprojekt startuje

Kdo jste se na legoprojekt zaregistrovali, tak nezapomeňte, že dnes v 16.00 startujeme! Všechny ostatní zveme na neděli v 9:45 na slavnostní otevření. V 9:45 program a legobohoslužby v kostele a v 11:00 vernisáž a představení legoměstečka na naší faře na Albrechtické 8. Je to kousek od kostela. Těšíme se na vás :)

Legoprojekt


Legové městečko o rozměrech 8 x 3,5 metru putuje od června 2010 na různá místa České republiky, aby jej děti mohly postavit. A nejen postavit, ale také si s ním hrát. Děti město postaví v průběhu třech odpoledních setkání (co město, to originál) za pomoci instruktorů, kteří se jim věnují a pomáhají, pokud to děti potřebují. Děti mohou stavět jak podle vlastní fantazie, tak podle různých návodů. Postavené město se čtvrtý den ukáže všem: dětem, rodičům dětí, babičkám a dědečkům a celé veřejnosti.

Podařilo se nám zapůjčit Legoprojekt do Krnova. Stavebnice Lega tak bude dětem k dispozici od 4. do 7. května 2017. Ideální věk dětí je 6 - 12 let. Staví se od čtvrtka do soboty vždy od 16. do 19:00 hod. V neděli bude slavnostní ukončení a program od 9:45 v evangelickém kostele. Potom bude od 11:00 vernisáž na faře, kde si prohlédneme, co jsme vlastníma rukama společně postavili. Každý den může stavět maximálně 32 dětí.

Kapacita všech stavěcích dní (čtvrtek - sobota) je naplněná, přihlašování už bohužel není možné. Vstup na nedělní slavnostní otevření je ale bez omezení.

Více o legoprojektu a bližší informace o akci zde: průvodní dopis.

Postní a velikonoční bohoslužby 2017

Srdečně zveme k postním a velikonočním bohoslužbám

2. 4. - Neděle Judica – postní neděle – bohoslužba v kostele v 9:45 s vysluhováním Večeře Páně

9. 4. - Květná neděle - bohoslužba v 9:45

14. 4. - ekumenická křížová cesta. V 9:00 se vychází od kostela Sv. Martina
- Velkopáteční bohoslužba v 17:00 se zpěvem ev. smíšeného pěveckého sboru.

16. 4. - Neděle vzkříšení - bohoslužby s VP v 9:45, zpěvem poslouží ev. pěvecký sbor,
- odpoledne v 15:00 Velikonoční bohoslužba v Krasovském kostele

23. 4. - neděle Quasimodogeniti – bohoslužba v 9:45 - káže br. f. Štěpán Janča z Orlové + rozhovor s ním po bohoslužbách

30. 4. - neděle Misericordias Domini – bohoslužba v 9:45 + slib nového staršovstva – host Noemi Batlová, seniorátní kurátorka

Staršovstvo 2017-2023

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 26.3.2017 zvolilo nové staršovstvo na období 2017-2023.

Řádnými členy se stali: Ludmila Lukášová, Tamara Maláčová, Jiří Marek st., Jiří Marek ml., Eva Roztomilá, Vladimír Strádal, Petr Strnadel a Vladimír Vašíř.

Náhradníci: Karel Tyleček, Norbert Gürtler, Darina Balová a Svatopluk Chlápek.