Oprava varhan

Historie

Píše se rok 1903 a v Krnově se slavnostně otevírá evangelický kostel, ve kterém hrají nové varhany. Ty postavila jen 400 metrů vzdálená firma Gebrüder Rieger jako ukázkový nástroj, který měl demonstrovat významné technické a konstrukční specifika této největší varhanářské firmy habsburské monarchie. Novým zákazníkům tak mohlo být předvedeno, jak velké varhany lze umístit do poměrně malého půdorysu, jak rychle, spolehlivě a bezhlučně funguje dané řešení pneumatických traktur a zároveň jak i při jisté úspoře dané kombinovanými rejstříky mohou být varhany oplášťovány výtvarně reprezentativní skříní, která skýtá dostatek prostoru i pro potřebné servisní úkony. Firma Gebrüder Rieger tyto varhany postavila jako svůj opus 954 v době, kdy Otta Rieger působil také jako krnovský starosta.

Aktuální stav

Ač se interiér kostela během jeho 120 let provozu měnil, varhany mají původní či jen velmi málo pozměněné technické ovládání. Původní je také okožení výustných klínových míšků a právě toto je na mnoha místech degradované, takže některé tóny zůstávají sepnuté, i když už není stisknuta příslušná klávesa. Některé píšťaly jsou nouzově laděny, na několika místech varhan je zjevné aktivní napadení dřevokazným hmyzem, nespolehlivá traktura neumožňuje řádné používání varhan při náročnější hře během bohoslužebných shromáždění či koncertech.

Vzhledem k výtvarným, zvukovým i historickým hodnotám samotných varhan je naprosto logická snaha restaurovat tyto varhany komplexně, což je z dlouhodobého hlediska to technologicky nejsprávnější, ale i ekonomicky nejrozumnější řešení.

Plán obnovy

Hlavním účelem restaurátorské obnovy varhan je obnova dožilých technických částí, které nyní znemožňují řádné používání varhan. Tato obnova je rozdělena na 2 etapy a zahrnuje následující úkony:

  • asanace dřevěných prvků proti dřevokaznému hmyzu a plísním
  • obnova všech klínových míšků traktury (cca 281 míšků) a to včetně nového separačního papíru na polepové ploše, nového pantu dle původní usně a nového okožení míšku,
  • revize všech cívek inverzních relé traktur: revize cívek, vyleštění os, revize resp. výměna všech talířových těsnění
  • kompletní obnova vzdušnic II. manuálu a pedálu (výroba nových ventilů, nové okožení včetně křidélek, nový separační papír, revize ocelových pružin
  • kompletní restaurování ojedinělého indikačního zařízení na hracím stole
  • kompletní obnova vzduchového hospodářství – překožení měchu, renovace ventilátoru
  • revize elektrických trakcí, nové spínání a osvětlení dle normy

Cíl obnovy je zajistit několik desetiletí trvající spolehlivou životnost a možnost používat varhany pro kulturní povznesení církevního i obecně hudebního života Krnova a okolí.

Možnost podpory

Odhadovaná cena obnovy je 1 700 000 Kč.

Na tuto rozsáhlou obnovu se snažíme získat finanční podporu formou různých dotací, ale přesto se neobejdeme bez dárců – jednotlivců. Pokud nás chcete také podpořit, můžete tak učinit na transparentní účet veřejné sbírky:

296800727/0300, variabilní symbol: 98005203

Chcete-li zaslat potvrzení o daru, kontaktujte prosím paní Moniku Voženílkovou (Ústřední církevní kancelář) – vozenilkova@e-cirkev.cz

Všem dárcům děkujeme a doufáme, že si po obnově přijdou poslechnout to, na co přispěli.