Oprava střechy kostela 2004 – 2010

Milí přátelé, v r.2010 jsme mohli s Boží pomocí zdárně ukončit opravu střechy našeho kostela. Oprava trvala několik let; podstatné vždy bylo, kolik peněz se podařilo či nepodařilo pro daný rok získat.

Oprava střechy spočívala – ať už šlo o věže nebo střechu na lodi kostela nebo další menší plochy – v sejmutí stávajících, často poškozených, střešních tašek, dále v odstranění starých střešních latí, pak byla položena nová fólie, nové latě a následně položeny tašky – původní i nové. Ne všechny tašky jsou nové, to by střecha stála cca 6 mil.Kč, ale použity byly dobré staré a tyto doplněny novými. Opravu střechy, tedy všechny etapy, realizovala firma Mlýnek, s.r.o., z Opavy.

Vše začalo v roce 2003, když na podzim sjela celá řada hřebenáčů – díky uhnilým hřebíkům – z pravé boční věžičky. Chvála Bohu, že se tenkrát nikomu nic nestalo. Na chodníku, kam hřebenáče spadly, právě nikdo nešel.

Jako první na řadu tedy přišly dvě boční věžičky, a sice v letech 2004 a 2005. Tehdy nám KÚ v Ostravě dal dotaci 200 tis.Kč a krnovský MÚ 160 tis.Kč.

V r.2006 jsme nedostali nikde ani korunu, takže se pokračovalo v letech 2007 a 2008, a sice hlavní věží. Ke věži bylo nutné postavit vysoké lešení, takže střecha věže se tím prodražila na více než 3 mil.Kč – viz tabulka financování. Tenkrát nám finančně vydatně vypomohlo město Krnov – poskytlo nám koncem r.2007 částku 156 tis.Kč a počátkem r.2008 ještě dalších 178 tis.Kč. Též jsme obdrželi výrazný dar z Jeronymovy jednoty – ve výši 300 tis.Kč. Přestože byla zima (prosinec a leden), nemohli jsme nevyužít toho, že je tu postavené lešení až nahoru. Tudíž jsme se v tomto nevhodném ročním období dali (svépomocí) do oprav omítek okolo hodinových ciferníků a vůbec tam, kde na věži byla poškozená místa. Přitom jsme trochu obnovili fasádní barvy – viz foto.

V roce 2008 jsme od KÚ v Ostravě nedostali nic, zato v dalším roce se Krajský úřad ukázal v dobrém světle. Ačkoliv se tam v té době usídlilo levicové vedení, přiznal nám KÚ v Ostravě na r.2009 částku 500 tis.Kč. Na celou střechu lodě to nestačilo, ale na podstatnou část ano. S dodavatelem jsme se domluvili na menším rozsahu s tím, že snad v dalším roce nám bude dáno dokončit zbytek. Takže v r.2009 se realizovala podstatná část střechy na lodi kostela včetně zcela nových 6 vikýřů – „domečků“ – na obou stranách sedlové střechy. Samozřejmě nám pomohl i dar ve výši 100 tis.Kč. z JJ.

V r.2010 jsme počátkem roku zažádali Ministerstvo kultury o peníze z tzv. Havarijního programu. Nedali nám celou částku, o níž jsme žádali, nicméně přiznaných 380 tis.Kč také nebylo k zahození. Rovněž jsme obdrželi dar a půjčku z církevních prostředků ČCE. V této poslední etapě jsme realizovali zbytek střešních ploch – zadní trojúhelník na lodi kostela, na apsidě, na bočních přístavbách (nedělkách) a na menších plochách v průčelí kostela. Jistou vadou na kráse je odlišný odstín krytiny na nízkých střechách obou nedělek jakož i na oněch menších plochách v průčelí kostela. S panem Mlýnkem jsme se domluvili, že chceme tašky s glazurou (jsou kvalitnější, déle vydrží), leč prý nikde nebylo možné tašky s původním (tmavším) odstínem sehnat. Tyto světlejší jsou dovezené z Německa.
Jiří Marek, kurátor sboru

 

Napsat komentář

Jméno *
Email *