Postní a velikonoční bohoslužby 2017

Srdečně zveme k postním a velikonočním bohoslužbám

2. 4. – Neděle Judica – postní neděle – bohoslužba v kostele v 9:45 s vysluhováním Večeře Páně

9. 4. – Květná neděle – bohoslužba v 9:45

14. 4. – ekumenická křížová cesta. V 9:00 se vychází od kostela Sv. Martina

– Velkopáteční bohoslužba v 17:00 se zpěvem ev. smíšeného pěveckého sboru.

16. 4. – Neděle vzkříšení – bohoslužby s VP v 9:45, zpěvem poslouží ev. pěvecký sbor,

– odpoledne v 15:00 Velikonoční bohoslužba v Krasovském kostele

23. 4. – neděle Quasimodogeniti – bohoslužba v 9:45 – káže br. f. Štěpán Janča z Orlové
+ rozhovor s ním po bohoslužbách

30. 4. – neděle Misericordias Domini – bohoslužba v 9:45
+ slib nového staršovstva – host Noemi Batlová, seniorátní kurátorka

Napsat komentář

Jméno *
Email *