Postní a velikonoční bohoslužby 2017

Srdečně zveme k postním a velikonočním bohoslužbám

2. 4. - Neděle Judica – postní neděle – bohoslužba v kostele v 9:45 s vysluhováním Večeře Páně

9. 4. - Květná neděle - bohoslužba v 9:45

14. 4. - ekumenická křížová cesta. V 9:00 se vychází od kostela Sv. Martina
- Velkopáteční bohoslužba v 17:00 se zpěvem ev. smíšeného pěveckého sboru.

16. 4. - Neděle vzkříšení - bohoslužby s VP v 9:45, zpěvem poslouží ev. pěvecký sbor,
- odpoledne v 15:00 Velikonoční bohoslužba v Krasovském kostele

23. 4. - neděle Quasimodogeniti – bohoslužba v 9:45 - káže br. f. Štěpán Janča z Orlové + rozhovor s ním po bohoslužbách

30. 4. - neděle Misericordias Domini – bohoslužba v 9:45 + slib nového staršovstva – host Noemi Batlová, seniorátní kurátorka