Brigáda

V sobotu bude od 9:30 na faře brigáda. Budou se vysekávat trasy pro novou elektroinstalaci v části sklepu. Nářadí bude většinou zajištěno, ale můžete si donést i vlastní.

Staršovstvo 2017-2023

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 26.3.2017 zvolilo nové staršovstvo na období 2017-2023.

Řádnými členy se stali: Ludmila Lukášová, Tamara Maláčová, Jiří Marek st., Jiří Marek ml., Eva Roztomilá, Vladimír Strádal, Petr Strnadel a Vladimír Vašíř.

Náhradníci: Karel Tyleček, Norbert Gürtler, Darina Balová a Svatopluk Chlápek.

Úvod

Náš sbor patří k Českobratrské církvi evangelické (ČCE). Ta je jednou z církví protestantského typu, které v západní Evropě vznikaly v navázání na působení M. Jana Husa a jiných reformátorů. Společně se všemi křesťany věříme v Boha, který poslal na svět svého syna Ježíše Krista, jenž zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Chceme být sborem, který žije z této víry, a přitom se neuzavírá před problémy tohoto světa.