Mládež

Mládež našeho sboru je složena z mladých lidí od cca 15 do 25 let. Setkání většinou vede někdo ze starších: zpívají se chvály, zamýšlí se a diskutuje nad Biblí i aktuálními tématy, modlí se a hrajou hry. Občas se udělá netradiční setkání - filmová, palačinková, pizza mládež... Ve sboru se mládež podílí na chválách při bohoslužbách, zpěvem ve sboru, hraním scének na Vánoce a různé svátky, mládežnickými bohoslužbami, pomocí při organizaci táborů a víkendových akcí pro dorost a děti, úklidu ve sboru a dalších aktivitách. Také se rádi účastníme různých seniorátních akcí, např. Kudy Komenský nechodil, Letní seniorátní týden, Listopadání, Podzimní a Silvestrovská Travná atd. Ve velké oblibě začínají být i celostátní a (převážně) hudební akce - Sjezd nejen evangelické mládeže, United či slovenský Campfest.