Základy víry

Náš sbor se už dvakrát spolupodílel na organizaci kurzů Alfa, kde se lidé seznamují s křesťanstvím. Aktuálně neexistuje pravidelné setkání, kde by se probíraly základy víry, nicméně na požádání se lze setkávat s kazatelem a při osobních schůzkách se s vírou a jejími základy seznamovat.