Co děláme

Na požádání:
– katechetická příprava ke křtu
– vysluhování večeře Páně nemocným členům sobru
– pastorační rozhovory, rozhovory v krizových situacích, zpověď
– předmanželské rozhovory, příprava ke sňatku

Svatby, křty a katechetické přípravy je zapotřebí dohodnout s kazatelem sboru v dostatečném předstihu. Další informace jsou na stránce Křty, svatby, pohřby.