Alianční týden modliteb 2023

Další ročník Aliančního týdne modliteb se bude konat 8-15. ledna 2023. Jeho tématem je Dobrý pastýř a vychází ze Žalmu 23 a 1000 let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně.

Napsat komentář

Jméno *
Email *